[ wszystkie ]   [ A ]   [ B ]   [ C ]   [ Ć ]   [ D ]   [ E ]   [ F ]   [ G ]   [ H ]   [ I ]   [ J ]   [ K ]   [ L ]   [ Ł ]   [ M ]   [ N ]   [ O ]   [ P ]   [ R ]   [ S ]   [ Ś ]   [ T ]   [ U ]   [ V ]   [ W ]   [ X ]   [ Y ]   [ Z ]   [ Ź ]   [ Ż ]  


90. Abba Ojcze ->
Okres Zwykły
1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus stając się Bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
A D A
A D E
fis Cis fis D
A D E 
ref.
ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze,
Abba Ojcze, Abba Ojcze!

A D A E / A D A E
A Cis fis D/ A E D E 
2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.
 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do Siebie
uczynił Swoimi dziećmi.
 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy wielką rodziną,
tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.
 
15. Żadna pieśń ->
sł. Marcin Gajda (por.Mdr.14,1-7) muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Adoracja Krzyża, Dziękczynienie, Eucharystia, Uwielbienie
Wejście, Uwielbienie, Rozesłanie
Wielki Post
Nie ukochałem mego krzyża,
Nie rozpoznałem perły,
I wciąż szukałem mego życia,
Lecz doświadczałem śmierci.
Aż pokonując groźne fale,
Ujrzałem krzyża drewno,
Ty wytyczyłeś moją drogę,
Miłości ścieżkę pewną.
e a e
D G H7
e a e
D G H7
e a e
D G H7
e a e
D C D D7 
ref.
Żadna pieśń nie wypowie
Co czuje moje serce
Liche drewno ratuje moje życie
Błogosławiony krzyż moja arka.

G D
e H7
G D e H7
C D 
Skłoniłem głowę w Twych ramionach
I w Tobie odpoczywam
Ze skały płynie woda życia
I rany me obmywa
Gdy tak jesteśmy połączeni
Mam w sobie wszechświat cały
Niebo i ziemia i anieli
śpiewają pieśni chwały.
 
55. Adoramus Te Domine Adorujemy Ciebie Panie ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Krzyża, Adoracja Najśw. Sakr.
A, a, a, Adoramus Te Domine!
A, a, a, Adoramus Te Domine!
G D e a D G (D) 
91. Alleluja chwalcie Pana u świątyni bram ->
1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram,
chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
chwalcie Go, bo króluje pośród nas.
D G D A
D G E A 
ref.
Wszystko, co żyje, niech sławi Go, alleluja!
Wszystko, co żyje, niech sławi Go, alleluja.

G A h G A h 
2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go,
chwalcie Go na cytrze i na harfie,
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem Go,
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.
 
3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana,
na cymbałach dźwięcznych chwalcie Go. x2
 
92. Alleluja dziękujcie Panu, bo jest dobry ->
Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry,
Alleluja na wieki.
a d G C
F E a 
93. Alleluja Jezus jest Królem na wieki ->
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Alleluja, Alleluja
Jezus jest Królem na wieki

e D G D
C h7 C a h e 
On Panem jest na wieki wieków
- Jezus jest Królem na wieki
Jego władza na wieki wieków
- Jezus jest Królem na wieki
G D e h
C h7 C a h e 
On Panem jest, pokonał śmierć
- Jezus jest Królem na wieki
Powstał z martwych, zasiada na tronie
- Jezus jest Królem na wieki.
 
9. Alleluja! Niech zabrzmi Panu ->
opr. polskie.: ks. J. Herma
Dziękczynienie, Eucharystia, Uwielbienie
Uwielbienie
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja! x2

a G F E a 
Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą,
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana, Jego zastępy.
a F G a
G F E a
a G F a
a G a 
Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana!
 
Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała!
 
On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
 
Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!
 
95. Amen Amen Alleluja ->
sł. Marcin Gajda muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Alleluja, Alleluja,
Amen, Amen, Alleluja

a
G e a 
Pokłońmy się przed Nim
- On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim
- On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim
- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!
G e
a
G e
a
G e
a
G e a 
Radujmy się bracia
- On naszym Panem jest
Radujmy się siostry
- On naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy
- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!
 
Posyła nam Ducha
- On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha
- On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha
- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!
 
Chrystus do nas powróci
- On naszym Panem jest
Chrystus do nas powróci
- On naszym Panem jest
On do nas powróci
- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!
 
45. Amen amen Jezus moim Panem jest ->
Adoracja Najśw. Sakr., Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły
Amen, amen
Jezus moim Panem jest, Jezus Panem /x2
On Swoją radość we mnie wlał
i serce moje sam otworzył.
Dlatego śpiewam, że Jezus to Pan. /x2
D h
G A D D7
G A
D fis h
G A D /D7 
117. Anioł pasterzom mówił ->
sł. XVIw. muz. XVIIw.
Narodzenie Pańskie
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.
D G A D
D G A7 D
D G D G D A
D G D A
D h G A D 
Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
 
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.
 
O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione !
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
 
Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Aarona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.
 
Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten-ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
 
Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Swiętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.
 
82. Łaską jesteśmy zbawieni ->
Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać,
łaską usprawiedliwieni
i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas, Panie, do Siebie,
przed Twój w niebie tron.
My, łaską obdarzeni,
Tobie składamy hołd,
Tobie składamy hołd.
C a
F G
C a
F G
e a
F G
C a
F G C
F G C 
54. Ave Maria do Boga prowadź nas ->
sł. P. Scheide muz. M. Wittal
Maryjne
Okres Zwykły
ref.
Ave Maria do Boga prowadź nas
bądź naszą ucieczką, za nami się wstaw.

C G C a e a
F G d a F G c 
O Matko nasza, pokaż jedną z dróg,
która zaprowadzi tam, gdzie czeka Bóg.
F e a F G C
F e a D4-3 G 
O Pełna łaski, powiedziałaś TAK.
Wybrana przez Boga, aby życie dać.
 
Arko Przymierza, uwierzyłaś Mu.
Spraw, by Boże Słowo zamieszkało tu.
 
Nadziejo ludzi, pokaż nam jak żyć,
By w jedności z Synem Twoim zawsze być.
 
96. Baranek Królem jest ->
Dziękczynienie, Uwielbienie
Zmartwychwstanie Pańskie
Zmartwychwstał Pan,
zwycięstwa chwałą niebo brzmi,
któż tak, jak On
Majestatu blaskiem lśni.
G C
D C G
C
D C G 
ref.
ref.: Baranek Królem jest
najwyższy zajął tron,
w pokorze chylę się
z radością składam hołd.

G C
D G
e C D
C G 
Rozgłosić chcę
radosną zmartwychwstania wieść,
na krzyżu Pan
przezwyciężył śmierć i grzech.
 
56. Będę śpiewał Tobie ->
muz. Kanon z Taize
Uwielbienie
Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Ty, Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę
D G A h
G D
D G A D 
97. Bądź pozdrowiony Gościu nasz ->
Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
w radosne progi nasze wejdź,
my zapalimy zamiast lamp
szczęśliwe ognie naszych serc.
D A h
G E A A7
D A h D7
e A7 D 
98. Bądź z nami w kontakcie ->
Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,
choć diabeł robi nam zwarcie,
niechaj iskra miłości między nami przeskoczy,
niech zapalą się nasze latarnie.
D G A D
G A D-7

G A D fis h
e A D 
57. Bóg jest miłością ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr., Epikletyczne
Bóg jest miłością.
Miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością
Nie lękajcie się.
G C G
h e a D
G C G D
C D G 
112. Bóg kocha mnie ->
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,
raduje się każdym moim gestem,
Alleluja - Boża radość mnie rozpiera.
D h e A 
119. Bóg się rodzi ->
sł. Franciszek Karpiński muz. XVIII/XIX w.
Narodzenie Pańskie
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
 
Cóż masz niebo nad ziemiany
Bóg porzucił szczęście swoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
 
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano,
Cóż jest, czym był otoczony ?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
 
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
 
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.
 
114. Bóg tak umiłował świat ->
sł. J 3,16
Dziękczynienie
Okres Zwykły
Bóg tak umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale życie wieczne miał.
O, Jezus, Jezus, Jezus /x2
E A
H7E
E A
H7E
E A H7 E 
10. Bliskie jest Królestwo Boże ->
sł. Mk 1, 15; 1J 1-2 muz. ks. I. Pawlak
Eucharystia, Sakr. Chrztu
Przyg. darów, Komunia
Okres Zwykły, Wielki Post
ref.
Bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

 
Bóg jest światłością
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
 
Jeżeli chodzimy w światłości,
wtedy mamy łączność między sobą.
 
Krew Jezusa, Jego Syna
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
 
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy.
 
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
 
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.
 
On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
a także za grzechy całego świata.
 
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
ze względu na Jego Imię.
 
101. Blisko blisko jesteś Panie mój ->
Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój,
blisko tak, że czuję tchnienie Twe
i przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,
łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
d7 B7
g A7
d7 B7
g A7 
11. Boże, obdarz Kościół Twój ->
sł. wg Ps 122(121); tłum. ks.J.Dziurzyński muz. ks. Z. Piasecki
Eucharystia
Wejście, Przyg. darów
Okres Zwykły
ref.
Boże obdarz Kościół Twój
jednością i pokojem.

 
Uradowałem się wezwaniem:
Pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele święty!
 
O Jeruzalem, miasto pokoju,
w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
aby wielbić Imię Pana.
 
Prosimy o pokój dla ludu Twego,
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
Prosimy o dobra Twoje.
 
110. Boże obdarz Kościół Twój ->
sł. wg Ps 122 (ks.J.Dziurzyński) muz. ks.S.Piasecki
ref.
Boże, obdarz Kościół Twój
jednością i pokojem.

D D7 G A
Fis h A D 
Uradowałem się wezwaniem:
\'Pójdziemy do domu Pana\';
i oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele święty.
h A
G D 
O Jeruzalem, miasto pokoju,
w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
aby wielbić Imię Pana.
 
Prosimy o pokój dla ludu Twego,
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
błagamy o dobra Twoje.
 
104. Błogosławione jest imię Twe ->
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły
Błogosławione jest Imię Twe
Błogosławione jest Imię Twe
i wywyższone nad wszelką chwałę i cześć,
Tyś jedynie Panem jest.
D A G
D A G
G A D fis h
G e A 
Powstań - i Pana chwal, chwal Go na wieki,
Powstań - chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem,
Powstań - i Pana chwal, chwal Go na wieki,
powstań - Chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.
D A G B C 
102. Błogosław Pana ma duszo ->
Taize
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły, Wielki Post, Zmartwychwstanie Pańskie
Błogosław Pana, ma duszo
i wszystko, co mam, Jego Święte Imię,
błogosław Pana, ma duszo,
nie zapomnij, jak wiele dobra ci dał.
G C G
C a D h e D
G h e h
a D a D G 
105. Bo dla mnie żyć to Jezus ->
sł. Flp 1,21
Bo dla mnie żyć to Jezus
A śmierć zyskiem jest
C G F
d G C/ G 
106. Bo góry mogą ustąpić ->
sł. Iz 54,10
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły
Bo góry mogą ustąpić,
bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość Moja, miłość Moja
nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
A D
A D A D
h D
h7 E A D A 
107. Bo jak śmierć potężna jest miłość ->
sł. Pnp 8,6-7
Lednica
Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.
Żar jej to żar ognia,
płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.
D G D
e G D
D G D
G A D D7
G A
D h A D 
27. Chlebie najcichszy ->
sł. Siostry Karmelitanki Bose muz. Wojciech Jędrzejewski OP
Eucharystia
Komunia
Okres Zwykły, Transitus
ref.
Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność

G D C D
G D a e 
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
e C G D
e C G D
e C G D
e C G D 
A ułomki chleba, które zostaną
A ułomki chleba, które zostaną
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód
e C G D
e C G D
e C G D
e C G D 
2. Chrystus Pan karmi nas ->
Eucharystia
Komunia
Okres Zwykły, Wielki Post
ref.
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki.

H7 e C H7
e a Fis H7
C a e 
Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę Jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.
e C A e
C e h e 
Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać Błogosławioną.
 
Sprawił we mnie wielkie dzieła
w swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Najwyższy,
On sam jeden zawsze święty.
 
On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.
 
On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.
 
W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnać bogatego.
 
On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na Swe miłosierdzie,
obietnicy Swej nie złamał.
 
8. Chwalcie Pana niebios ->
sł. Ps 146 muz. Marek Jaskuła
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Dziękczynienie, Eucharystia, Uwielbienie
Uwielbienie, Rozesłanie
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Chwalcie Pana niebios
Chwalcie go na cytrze
Chwalcie Króla świata,
Bo on Bogiem jest.

e
e
D h
C e 
Chwal duszo moja Pana mego Króla,
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!
e
D h C e
e
D h C e 
Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja!
 
Pan Bóg króluje, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia.
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go. Alleluja.
 
120. Cicha noc ->
sł. Piotr Maszyński muz. Franz X. Gruber
Narodzenie Pańskie
Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem
Nad Dzieciątka snem.
 
Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskich głosem pieśni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.
 
Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win.
 
Cicha noc, święta noc
Jaki w tobie dzisiaj cud
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud.
 
28. Cieszę się Umiłowałeś mnie, mój Panie ->
sł. Ania Kabacińska muz. Ania Kabacińska
(b5 oznacza kwintę małą, zaś add-b5 dodaną kwintę małą. Po prostu nie wiedziałam jak inaczej zapisać bemol:)
Adoracja Najśw. Sakr., Dziękczynienie, Eucharystia, Sakr. Święceń / Msza Prymicyjna, Uwielbienie
Wejście, Przyg. darów, Rozesłanie
Okres Zwykły
Umiłowałeś mnie, mój Panie,
ja jestem Twój na wieki,
Twa łaska zbawiła mnie,
cieszę się.

Raduję się! x2

Amen.
Amaj7 A A9(maj7) A6-5
Amaj7 A A9(maj7) A6-5
E/D D D(add-b5)
D E/D A9 A

G D/Fis Amaj7 A Amaj 7 A

gis7(b5) d B0 A 
132. Dlaczego dzisiaj ->
Narodzenie Pańskie
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
I jako słońce niebo jaśnieje?
 
ref.
Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

 
Dlaczego dzisiaj Boży Aniele,
Ogłaszasz ludziom wielkie wesele?
 
Czemuż pasterze do szopy śpieszą?
I podarunki ze sobą niosą?
 
Dlaczego gwiazda nad podziw świeci,
I przed Królami tak szybko leci?
 
128. Do szopy, hej pasterze ->
sł. pocz. XX w. muz. pocz. XX w.
Narodzenie Pańskie
Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.
 
ref.
Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.

 
Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Uczcijmy niebios Pana;
wdzięczności złóżmy dług.
 
O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
 
Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.
 
12. Duchu Ogniu, Duchu Żarze ->
sł. W. Łakowicz muz. G. Rzechowska-Klauza
Eucharystia
Wejście
Okres Zwykły
ref.
Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
ześlij płomień Twojej łaski.

 
Chcesz, rozpalisz i rozognisz,
serca wzniesiesz na wysokość:
w ciemność rzucisz blask pochodni
i rozproszysz grzechu mroki.
 
Naszą nicość odbudujesz,
w najpiękniejsze znów struktury,
tchnieniem swoim świat przesnujesz
w szeleszczących modlitw sznury.
 
Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
i z chaosu piękno ładu.
Tyś spokojem wśród niezgody
w bezradności Tyś jest radą.
 
Twe zbliżenie zaróżowi
pulsem życia, wzrostu drżeniem.
Narodzimy się na nowo,
ciemność stanie się promieniem.
 
6. Duchu Święty do nas przybądź ->
sł. Marek Jaskuła muz. Marek Jaskuła
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Duchu Święty do nas przybądź,
Ogarnij nas swą mocą
Przytul nas do serca Twego,
Dotknij swą miłością,
Byśmy żyli dla Ciebie

Daj nam doświadczyć Twojej mocy,
Daj nam rozkochać się w Tobie,
Niech Twa miłość ogarnia nas.
D A D
G D
A h A
G D
A D

G A h (A)
G A h (A)
A G A 
44. Duchu Święty przyjdź działaj z mocą w nas ->
Epikletyczne
Okres Zwykły
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas.
Duchu przyjdź w darach Twych, oczyść serce me.
Duchu przyjdź z mocą Swą, ja pragnę Cię.
D G A D
D G A D
D G A D
D G e A 
Mądrość tchnij w serce me, proszę Cię,
bardzo proszę.
Rozum tchnij w serce me, proszę Cię,
bardzo proszę.
Męstwo tchnij w serce me, proszę Cię,
bardzo proszę.
Miłość tchnij w serce me, proszę Cię.
D h A
G A
D h A
G A
F d C
B C
D h A 
Ja kocham Cię,
ja pragnę Cię,
ja proszę Cię,
Duchu przyjdź.
h A
h A
h A
137. Duchu Święty wypełnij swą świątynię ->
sł. WMU muz. WMU
Epikletyczne
ref.
Duchu Święty wypełnij swą świątynię - moje ciało
mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.

fis h E
h D fis E 
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie
Przygarnąłeś mnie w miłości swojej
Zostałem nabyty drogocenną krwią
Nie chcę już należeć do siebie samego
fis D
h D E
fis D
h D E 
Ciało moje jest świątynią Twoją
Składam w moim sercu małe ofiary
Chcę czynić tylko to co jest Tobie miłe
I każdym oddechem wielbić Ciebie
 
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą
Wśród narodów będę chwalił Ciebie
Poza Tobą nie ma dla mnie dobra
Tobie powierzam moje życie
 
77. Duchu Święty wytrwałości nasza ->
Duchu Święty, wytrwałości nasza, daj nam męstwo,
męstwo wiary w wyznawaniu Ciebie.
Tajemnico Boga, przyjdź do tych,
którzy zaufali Tobie, zaufali.
Dawco Życia i radości, przyjdź do tych, którzy zaufali.
Duchu Święty, wytrwałosci nasza, daj
męstwo wiary w wyznawaniu Ciebie.
a G
E a
a
G
E a
a G
F a 
Ty, Który unosiłeś się
nad bezmiarem wód i pustkowiem.
Oddal od nas pokusy, oddal od nas pokusy,
daj zwyciężyć w duchowej walce.
Oddal od nas pokusy, oddal od nas pokusy,
daj zwyciężyć w duchowej walce.
a G
E a E
a
F a
a
F a 
3. Dzielmy się wiarą jak chlebem ->
ref.
Dzielmy się wiarą jak chlebem,
Dajmy świadectwo nadziei,
Bóg ofiarował nam Siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić

C G
F d G
C G
F d G 
Chleba tego nie zabraknie,
rozmnoży się podczas łamania
Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.
a e
F d G
a e
F d G 
Nikt nie zapala lampy,
by potem ją schować pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,
Trzeba z tym światłem iść w drogę.
 
Odrzućmy zwątpienie i trwogę,
i choć świat śmieje się z proroków,
musimy świadczyć odważnie
w służbie ludziom i Bogu.
 
13. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ->
sł. Didache muz. ks. K. Mrowiec
Eucharystia
Komunia, Uwielbienie
Okres Zwykły
1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święty winny szczep Dawida,
który nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego.

Ref. Tobie chwała na wieki!

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego.

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święte Imię Twoje,
któremu zgotowałeś
mieszkanie w sercach naszych.

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego.

5. Ty, o Panie wszechmocny,
stworzyłeś wszystko dla imienia swego,
pokarm i napój dałeś
ludziom na pożywienie.

6. Nam zaś darowałeś
pokarm duchowy oraz napój,
i żywot wieczny
przez Jezusa, Syna Twego.

7. Pomnij, Panie, na Twój Kościół
i wybaw go od wszelkiego złego,
i doprowadź go w miłości swojej
do królestwa Twego.

8. Niechaj przyjdzie Twa łaska
i niech przeminie ten świat,
kto święty, niech przystąpi,
kto nim nie jest, niech czyni pokutę.
Przyjdź, Panie Jezu! Amen.
 
126. Dzisiaj w Betlejem ->
sł. XIX w. muz. XIX w.
Narodzenie Pańskie
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
E H7
E H7
H7 E
H7 E
H7
A H7 E 
Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
 
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
 
I trzej Królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
 
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami, uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
 
130. Gdy śliczna Panna ->
sł. pocz. XVIII w. muz. pocz. XVIII w.
Narodzenie Pańskie
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
 
ref.
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

 
Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
 
ref.
Lili lili laj, wielki Królewicu,
lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

 
Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
 
ref.
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

 
Cicho wietrzyku, cicho południowy,
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
 
ref.
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
lili lili laj, miluchny robaczku.

 
Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.
 
ref.
Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
lili lili laj, póki sen nie minie.

 
121. Gdy się Chrystus rodzi ->
Narodzenie Pańskie
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
C F G C a d G C
C F G C a d G C
G C
G C
C F G C F C G C 
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
 
O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
 
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
 
A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli.
I zupełnie tak zastali,
jak im anieli zeznali.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
 
129. Hej w dzień narodzenia ->
sł. XVII/XVIII w.
Narodzenie Pańskie
Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:

Wesoło śpiewajmy,
chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda! Kolęda!
 
Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe Pacholątko.

Pasterze śpiewają,
na multankach grają.
Hej kolęda! Kolęda!
 
Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli.

Witając Dzieciątko,
małe Pacholątko.
Hej kolęda! Kolęda!
 
Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał.

Panu nie miał co dać,
kazali mu śpiewać.
Hej kolęda! Kolęda!
 
Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
że się Józef stary przestraszył od niego,

już uciekać myśli,
ale drudzy przyszli.
Hej kolęda! Kolęda!
 
Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie,
bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie,

lepiej Mu zagrajcie,
Panu chwałę dajcie.
Hej kolęda! Kolęda!
 
58. In manus Tuas Pater W ręce Twe Panie ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Krzyża, Adoracja Najśw. Sakr.
In manus Tuas Pater, commendo spiritum meum
In manus Tuas Pater, commendo spiritum meum
A cis D A D E

fis cis D A D E A 
31. Jak łania ->
Dziękczynienie
Jak łania pragnie wody ze strumieni
moja dusza pragnie Cię.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
zawsze chcę uwielbiać Cię.
C G a C
F G C
C G a C
F G C 
ref.
Tylko Ty jesteś mocą mą
Twoja wola wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię

a F C
F d G
C G a C
F G C 
20. Ja wierzę, że to Jezus ->
Ja wierzę, że to Jezus
wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał aby żyć
i za cenę śmierci życie dał.
D G A
D G A
D G A
D G A 
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest),
stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),
ma przebaczenia dar.
G A D /G
A D
G A D /G
A D 
Ja wierzę Tobie Panie,
wierzę, żeś Ty Synem Boga jest.
Zmarłeś i powstałeś aby żyć
i za cenę śmierci życie dać.
 
Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu),
stoisz pośród nas.
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),
masz przebaczenia dar.
 
48. Jestem kochany ->
sł. Marcin Gajda (por.Ef 2,1-13) muz. Marcin Gajda - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
ref.
Jestem kochany z moim grzechem.
Jestem kochany z mą słabością.
Za darmo ukochał mnie Pan.
Umarł za mnie i zmartwychwstał,
abym żył.

C F C
E7 a G
F C E7
a G C 
1.Byłem umarły w moich grzechach.
Żyjąc według sposobu tego świata
Według ducha, który działa w synach buntu.
Postępując według żądz mego ciała
Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych.
Z natury zasłużyłem na gniew
A Bóg przez wielką swą miłość
Z Chrystusem przywrócił mnie do życia /2x
a E
a E
F C

a G
a E
a E
F C
a G/ 2x 
2. Umiłował mnie, gdy byłem umarły.
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach
Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga.
Nie z uczynków abym się nie chlubił
Będąc obcym w społeczności Izraela
Bez udziału w przymierzach obietnicy,
Przez krew Pana stałem się bliski
i zbawiony poprzez Jego łaskę /2x
 
38. Jest jedno ciało ->
Adoracja Najśw. Sakr., Eucharystia
Wejście, Rozesłanie
Jest jedno ciało, jest jeden Pan
jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy
zdobywając ziemię tę.
G D
G D
G A
fis h
G e
C A 
ref.
Jesteśmy ludem Króla Chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem,
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla Chwał,
Jego świętym narodem,
wielbijmy Jezusa;
On jest Królem całej ziemi tej.

D
A
G a
D A
D
A
G h
e A D 
133. Jezusa narodzonego ->
Narodzenie Pańskie
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
D G D A7 D
D G D A7 D 
ref.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

D G e A
D h G e A7 D 
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie.
 
Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
 
Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
że Go nad wszystko kochamy, z serca całego.
 
Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
 
ref.
Byśmy Cię samego kochali jak swego
kochali jak swego Stwórcę na wieki.

 
59. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą
a d G C
a G C d E
a d G C
F d E a 
37. Kto odczuwa pragnienie ->
Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie,
kto chce,
niech Wody Życia darmo zaczerpnie
A
cis
h E 
ref.
Jam Alfa i Omega,
pierwszy i ostatni,
początek i koniec.
Jam Alfa i Omega,
pierwszy i ostatnii,
początek i koniec.

A9 e
C D
G A
A9 e
C D
fis E 
122. Lulajże Jezuniu ->
sł. XVIII w. muz. XVIII w.
Narodzenie Pańskie
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
D e A D
h e A D 
ref.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

D G e A7 D
h e A D 
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
 
Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
 
Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
 
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
 
My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
 
7. Maryjo, weź mnie za rękę ->
sł. Marcin Gajda muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
W moim sercu wyrósł krzyż,
Który życie daje mi,
On przyprowadził mnie do Ciebie
O Panie tylko Ty
Możesz odbudować mój dom
a
a E
E
E a G C
d E 
Maryjo weź mnie za rękę
Podprowadź pod Twego syna,
Przyciśnij mnie do drewna,
Niech spłynie Krew i mnie oczyści.
a G
d E
a G
C E 
88. Maryjo wskazująca drogę ->
sł. Józef Kozłowski SJ muz. Ewa Diug
Mocni w Duchu
Maryjne
Okres Zwykły
Maryjo, wskazująca drogę
do Syna nas prowadź,
wstawiaj się za nami
u Ducha Świętego. /x2
D D7+
D G
e h
G A 
Abyśmy dochowali wierności,
abyśmy objawili w naszym życiu
Tego, Który jest.
G A9
D h G
G A4-3 
ref.
Tego, Który jest Drogą,
Tego, Który jest Prawdą,
Tego, Który jest Życiem,
Tego, Który jest.

D
h7
G e
125. Mędrcy świata ->
sł. Stefan Bortkiewicz muz. Zygmunt Odelgiewicz
Narodzenie Pańskie
Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
 
ref.
Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

 
Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
 
ref.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

 
Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary,
przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
 
ref.
Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?

 
60. Misericordias Domini O miłosierdziu Pana zawsze będę śpiewał ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Krzyża, Adoracja Najśw. Sakr., Dziękczynienie
Misericordias Domini
In aeternum cantabo.
d A7 d C
F C d A7 d 
131. Mizerna, cicha ->
sł. Teofil Lenartowicz muz. Jan Gall
Narodzenie Pańskie
Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.
 
Nad nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą;
Z włosy złotymi z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą.
 
Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość światłości,
Bóg Człowiek tu wcielony.
 
I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana;
Pełni natchnienia, pełni zbawienia,
Upadli na kolana.
 
Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.
 
Śpi jeszcze senne Dziecię promienne,
W ciszy ubogiej strzechy;
Na licach białych, na ustach małych,
Migają się uśmiechy.
 
Jako w kościele choć ludzi wiele
Cisza pobożna wieje;
Oczy się roszą, dusze się wznoszą,
Płyną w serca nadzieje.
 
Lulaj dziecino, lulaj ptaszyno,
Nasze umiłowanie;
Gdy się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi,
Zbawienie nam się stanie.
 
Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej Staruszek drżący,
Stoją przed nami, przed pastuszkami,
Tacy uśmiechający.
 
Hej! Ludzie prości, Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli.
On daje siebie, chwała na niebie,
Pokój ludziom dobrej woli.
 
Radość na ziemi, bo nad wszystkimi,
Roztacza blask rumiany.
Przepaść rozwarta, upadek czarta,
Zstępuje Pan nad pany.
 
52. Napełniasz mnie Miriam zdumieniem ->
sł. tekst z VI wieku Efrem z Syrii
Maryjne
Napełniasz mnie Miriam zdumieniem, mlekiem karmisz Stwórcę.
Dzieckiem się stał,
zamieszkał w Tobie,
Ten, który żywi lud.
Córko uboga, Matko Bogatego,
miłością przynaglona.
jak ogień zstąpił w twoje łono, Panno
płomień nie spalił Cię.
E H
fis cis H
E
H
A E 
ref.
Ciebie chwalą w niebie Serafini
jak więc mam Tobie śpiewać?
Na cytrach graj wszyscy Cherubini.
Aniołowie tańczą Ci.
Twe ramiona niebo obejmują,
śpiewasz Przedwiecznemu.
Maleńką Miłość,
pieścisz Maryjo.
Przy Twoim sercu Bóg śpi.

E H A
fis cis H
A H E cis
A H E 
Obejmowalaś Ogień rozpalony,
bez szwanku Go nosiłaś.
Płomień stał się Ciałem
w swych rękach tulisz Go.
Słońce wielkie zmalało i się skryło
w tobie lśniącej chmurze.
Panna będąc, Matk zostałaś
Tego, który stwarza świat.
 
78. Niech strumienie żywej wody ->
Niech strumienie żywej wody
wypłyną ze mnie dziś. /x2
Wołam: pzyjdź, umocnij mnie,
przyjdź, wypełnij mnie,
Duchu Święty.
D D7+ h7
G D
A9 G
A9 G
Przyjdźcie więc, wszyscy spragnieni, mówi Pan,
przyjdźcie więc i pijcie, by nie pragnąć już;
bo kto wierzy we Mnie, w tym
rzeki żywej wody wytrysną.
A G D
A G D
A G
A G D 
75. Niegodny ->
ref.
Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do mej duszy,
lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie
i uświęć Twym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie.

e C
a C D H7 
Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary
z Twego stołu dary biorą,
ręce do Ojca podnoszą po dary
i z ufnością, i z pokorą.
Panem Tyś naszym i Królem na wieki,
chociaż słabi pobłądzimy,
przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki,
gdy Cię pośród nas czujemy.
e
a D H7 
My za Chrystusem idziemy śladami,
czy w nieszczęściu, czy w niedoli,
On nam wyznaczył i drogi, i szlaki,
jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata,
aby lud Twój żył bezpieczny,
odnów w nas radość i miłość do brata,
daj nam pokój, pokój wieczny.
 
61. Nie bój się, nie lękaj się ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
1. Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
d g d g
C d F C d g A 
2. Zostań tu i ze mną się módl,
Razem czuwajmy, razem czuwajmy.
 
40. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany ->
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany,
za żadne skarby świata,
bo na nim Jezus ukochany
grzeszników z niebem brata.
C e a F C /G/

C e a F C C7 
Nie zdejmę krzyża z mego serca,
choćby mi umrzeć trzeba,
choćby mi groził kat, morderca,
bo krzyż to klucz do nieba.
F G C F G C C7

F G C a F G C 
Nie zdejmę krzyża z mojej duszy,
nie wyrwę go z sumienia,
bo krzyż szatana w niwecz kruszy,
bo krzyż to znak zbawienia.
 
A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa krzyż i ranę,
któta otwiera Jego serce
w obronie krzyża stanę.
 
1. Nikt nie ma większej miłości ->
muz. Monika Zytke
Adoracja Krzyża, Eucharystia, Sakr. Święceń / Msza Prymicyjna
Wejście, Przyg. darów, Rozesłanie
Okres Zwykły, Wielki Post
ref.
Nikt nie ma większej miłości niż ten,
kto życie swoje odda za przyjaciół.

D A G A h
G D B g D 
Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi,
co dał mi Ojciec, przekazałem wam.
D e fis h
G fis A 
To nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
D e fis h
G fis A 
136. Oczyść serce me ->
sł. Brian Doerksen, tłum. Ludmiła Rapanowicz muz. Brian Doerksen
Okres Zwykły
Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić
i jak czyste srebro.
Oczyść serce me, chcę czystego złota
blaskiem lśnić.
D A h G
A A7
D A h e
ref.
Zstąp, Ogniu, zstąp,
przyjdź, oczyść serce me,
pragnę być święty, Tobie oddany Panie,
chcę zawsze być święty,
Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany,
gotów, by służyć Ci.

D G A
D G A
D A G e A
D A
G e D A
G A D 
Oczyść serce me, obmyj Swoją Krwią,
spraw, by mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów
oczyść je.
 
22. Oto stoję u drzwi ->
Adoracja Najśw. Sakr.
Oto stoję u drzwi i kołaczę /2x
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
A On ze mną. (A On ze mną).
d C d a
F C d
d a F G d
F G 
16. Oto są baranki młode ->
sł. starochrześcijański hymn katechumenów muz. J. Gałuszka OP
Sakr. Chrztu
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

D E A E D cis fis
D E A D E4-3
A D E4-3
A D E4-3
A E fis D E A 
Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.
 
W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
 
Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.
 
Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
 
O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.
 
Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.
 
Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
odrodzonych Twą miłością.
 
Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi
niech na wieki nie ustaje.
 
33. O cuda, cuda ->
Adoracja Najśw. Sakr.
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
cóż Ci się Jezu spodobało we mnie
żeś z tronu chwały zszedł
w mej duszy ciernie x2
d g
C A7 
ref.
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje
On jest mój, a ja Jego wyłącznie, jedynie
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie

g C F d
g C A7
g C F d
g A7 d 
62. O Jezu cichy i pokorny ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
O Jezu cichy i pokorny,
Uczyń serce me według serca Twego
d a... 
81. Panie do kogóż pójdziemy dziś ->
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
e a D 
ref.
Ty sam powiedziałeś nam, powiedziałeś nam:
\'Proście, o co chcecie, a dam.\' /x2

e a h 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest objawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest oświecenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zrozumienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest wyzwolenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zmartwychwstanie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zbawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odkupienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odrodzenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
 
30. Panie mój przychodzę dziś ->
Adoracja Najśw. Sakr., Eucharystia
Wejście, Przyg. darów
Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm
Kłaniam się przed świętym tronem Twym
Wznoszę ręce moje w zwyż
Miłość mą wyznaję Ci
Uwielbiam Ciebie w duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie
Uświęć je
D G D G

D e A

D G H7 e

A
A D 
138. Panie spraw by me serce ->
sł. WMU muz. WMU
ref.
Panie spraw by me serce
Stało się sercem Twoim (2x)

d a F C
d a d 
Bym był cichy i pokorny jak Ty
Abym znalazł ukojenie dla duszy mojej
F C a
d a d 
63. Pan blisko jest ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
d B g A
a C F g a d 
64. Pan jest mocą swojego ludu ->
muz. Kanon z Taize
Uwielbienie
Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią mąją jest Pan
Moja tarcza i moja siła,
On jest mym Bogiem, nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam.
d C F B a
d C F C
a B a d
C F B C
a B7+ C7 F 
23. Pan jest Pasterzem moim ->
sł. Psalm 23
Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na zielonych niwach pasie mnie
Na spokojna wodę mnie prowadzi
I dusze mą pokrzepia
I wiedzie mnie ścieżkami
Sprawiedliwości swojej
e a C D e
a C D e

a C D e
a C D

C D E 
Choćbym nawet szedł ciemna doliną
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną
Laska Twoja i kij Twój mnie
Pocieszają;
Laj la la laj la la laj laj laj laj laj (2x)
G h a e
G h a e
G D A Fis G D A H e

a C D E 
80. Pij ze źródła ->
sł. Kasia Matejek muz. Ania Kabacińska
ref.
Pij ze źródła, pij,
jedz ze stołu, jedz,
stań do Stołu, by
biec, do Ojca biec.

G C
D D/H
C/E C
D D/H e 
Ojciec sam daje nam pić,
laską sam skałę rozkrusza,
źródło, co wiecznie ma żyć,
wypływa z boku Chrystusa.
G C
a D
G C
a H7 
Ojciec sam piecze nam Chleb,
zagniata z pokornej mąki,
wkłada go w miłości piec
Chrystusa krzyżowej męki.
 
Ojciec sam zastawia Stół,
Chrystus jest Stołem jak skała,
Chlebem złamanym na pół,
Synem, co sam Siebie składa.
 
127. Pójdźmy wszyscy do stajenki ->
sł. XVIII w. muz. XIX w.
Narodzenie Pańskie
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego. x2
 
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
 
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
 
Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
 
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
 
O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.
 
O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo?
 
Miłości to Twojej dzieło
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami.
 
Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.
 
Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie.
 
85. Podobny chcę być ->
Podobny chcę być do Jezusa w każdy dzień.
Podobny chcę być do Jezusa w każdy dzień.
Chcę być jak On,
patrzeć jak On,
mówić jak On
i kochać jak On,
podobny chcę być do Jezusa w każdy dzień
(o to dziś modlę się).
cis7 fis H7 E
cis7 fis H7 C7 H7
E
E
A
C
E fis H7 E
A E H7 
18. Pokładam w Panu ufność mą ->
sł. Ps 130
Eucharystia
Wejście, Komunia, Rozesłanie
ref.
Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.

e C
D h e 
Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawie.
usłysz modły i błagania.
e D
h e
C a
D h e 
Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.
 
Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.
 
Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.
 
32. Pokorna Służebnico Pana ->
sł. o.Józef Kozłowski SJ muz. Karolina Barycka, Maciej Zając - Mocni w Duchu
Pokorna Służebnico Pana
łamiąca strzały nieprzyjaciela
miażdżąca głowę węża
g F
g F B
B F g 
Bądź zawsze przy mnie
abym stawał się
pokornym sługą
na wzór mego Mistrza i Pana x2
Es
c
B
17. Pomódl się Miriam Miriam (WMU) ->
sł. Marcin Gajda muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
ref.
Pomódl się Miriam,
aby twój Syn żył we mnie,
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch święty,
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

D
G
D G
e A
e A 
Miriam Tyś jest bramą do nieba,
moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie do swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty
D G
D G
e A
D G A7 D 
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
gdybym umarł, odpocząłbym
przyspiesz, przyspiesz moją śmierć
pragnę umrzeć, aby żyć.
D G
D G
A G
D G A7 D 
84. Powstań Przyjaciółko ma ->
Powstań, Przyjaciółko ma,
Piękna ma, i pójdź!
Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł,
na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic.
fis
cis
h E
A A7
D h
fis gis fis 
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców
i winnic krzewy kwitnące już pachną.
fis cis
h fis h cis fis 
Laj, laj, laj laj, la la laj laj laj...
fis cis h fis h cis fis 
Jak Dawid, kiedy przed Bogiem swym,
będę tańczyć ze wszystkich sił,
przed Panem, Królem mym.
Jak Miriam grała na bębnie swym,
będę klaskać ze wszystkich sił,
przed Panem, Królem mym.
fis cis
fis cis
E fis 
49. Po szabacie, pierwszego dnia z rana ->
Zmartwychwstanie Pańskie
Po szabacie, pierwszego dnia z rana,
szła Magdalena, by namaścić Pana.
Właśnie słońce wschodziło i rzęsy złotymi
budziło ze snu, to co żyje na ziemi.
Swym ciepłym tchnieniem suszyło trawę.
Całowało litościwie oczy łzawe...
e C
a H7
e C
a H7
e fis e fis
e fis e H7 /D 
ref.
To dzień, dzień, dzień zmartwychwstania.
To dzień, dzień, dzień ukazania się.
Dzień, dzień, dzień, zmartwychwstania to dzień. x2

G
D
e H7 
I spiesząc otulona rankiem, tęsknotą
stanęła przed żałobną grotą
i zdziwiona spostrzegła, że właśnie tym razem
grób nie jest zamknięty jak zawsze głazem.
Niemało strwożona z pobladłymi usty,
zagląda do wnętrza grób cały pusty...
 
74. Przeogromna ziemio ->
Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk,
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd
I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz.
a C
d E 
ref.
O Najwyższy nasz,
Na dłonie wzniesione me spójrz,
Niech płynie chwała
jak kadzideł dym.

a
G
F
Niech morze swym szumem Pana niebios czci,
Potoki niech mruczą, jezior tafla lśni,
A szczytów majestat sięgający chmur
Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.
 
Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg,
Patrzyłem na piękno, na Twych palców cud,
Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył świat,
Że ludzie to owce, a Tyś Pasterz nasz.
 
19. Przybądź Płomieniu ->
sł. Konrad Mielcarek (WMU) muz. Konrad Mielcarek (WMU)
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Epikletyczne, Eucharystia
Wejście
Okres Zwykły, Wielki Post
ref.
Przybądź Płomieniu, niech węgle naszych serc
Rozpali ogień miłości Twej
Zjednocz nas w Krzyżu, on bramą Pana jest
Przez nią wejdziemy, by bycie mieć

e h
C H7
e h
C H7 
Wejdźmy do świątyni jego ciała
- przez przebity bok
W niej dziedzictwo nasze: skarb wody i krwi
- obmyjmy się w nich
Ta brama jest tak wąska, że aby przejść
- trzeba dzieckiem być
I stracić swoje życie
- by znaleźć je
a h e
C G
a h e
C e
a h e
C G
a h
e H7 
Na Krzyżu z Jego cierpienia, z Jego \"Pragnę\"
- narodził Kościół się
Zostawił nam swoje ciało, abyśmy trwali w Nim
- uwielbiajmy Je
Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele
- a starczy na pokarm dusz
Usta moje Krwią skropione
- Świątyni drzwi
 
118. Przybieżeli do Betlejem ->
sł. XVII w.
Narodzenie Pańskie
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
D G D
D G D 
ref.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

D H7
e A7
D G D A D 
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże.
 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
 
Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
 
Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
 
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
 
Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
 
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy.
 
46. Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze ->
Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze.
Przez Baranka Krew wejdźmy tam.
Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc,
wywyższając Boży tron.
G
C
a7
ref.
Wznosząc ręce swe,
wielbiąc Króla chwał.
Chwała Ci - chwała Ci - Jezu - Jezu.
Chwała Ci - chwała Ci - Jezu - Jezu.
Chwała Ci - chwała Ci - Jezu

C a7
D E
a D G e
a D G e
a D G 
65. Przyjdę do was w moim Duchu ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr., Uwielbienie
Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca.
D A h
G D e A 
50. Serce wielkie nam daj ->
Hymn Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
ref.
Serce wielkie nam daj,
zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
mężne w walce ze złem.

d A d
B C F
d A d
a d 
Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
nowy człowiek powstanie w każdym z nas.
d B C F
F B C F
d B C d
B g A 
Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.
 
Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
w znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność.
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.
 
79. Tato ->
Tato, wołam Ciebie, Tato,
bo jestem dzieckiem Twym,
chcę wciąż przy boku Twoim być,
Tyś moim Tatą.
A D E A
D E fis
D fis E
D A 
ref.
Tato, Tato, jestem dzieckiem Twym,
Tato, Święty Tato, Tyś Tatą mym.

fis cis D E A
fis cis D E A 
83. Tobie chór aniołów ->
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,
chwała Barankowi! /x2

Alleluja, Alleluja, Alleluja,
chwała i cześć. /x2
E cis
A H7

A cis A
E H7 
53. Twoja miłość Jesteś blisko mnie ->
sł. Joachim Mencel muz. Joachim Mencel
Jesteś blisko mnie,
tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe,
wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr.
Otwieram się i czuję znów, że
h e
A E
h e
A E
D A E
D A C Fis 
ref.
Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
nieskończenie dobry św. Duch
ogarnia mnie. x2

h e fis
h G A D
D e
e h
G fis h 
66. Twoje słowo jest lampą ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
I światłem na mojej ścieżce
d g C A
d B A d 
67. Ty dasz mi pokój serca ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr., Uwielbienie
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
Bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
I uciszy się.
e C G D e a7 H7
e C D G
e C G D e a7 H7
e a7 H7 e 
Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim,
Z tęsknoty cała drży.
Wstań duszo moja, oto Oblubieniec,
Oto Pan, Bóg twój.
 
76. Ty jesteś Bogiem mym ->
ref.
Ty jesteś Bogiem mym,
Ty jesteś radością mą,
uwielbiam Cię, Panie.

A D
A D fis
cis D E 
Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu,
jak pieczęć na Twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana.
A D A
D E A
C G
fis D E G E 
Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś,
wezwałeś po imieniu, jam Twój.
Gdzie pójdę, Ty będziesz ze mną,
bo Ty jesteś Jahwe, mój Bóg.
 
Rozważmy, oceńmy swe drogi,
powróćmy do Boga, Jahwe.
Wraz z dłońmi wznieśmy i serca
do Boga naszego w niebiosach.
 
87. Ty jesteś Skałą zbawienia mego ->
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły
Ty jesteś Skałą zbawienia mego
i siłą w życiu mym,
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem,
do Ciebie wołać chcę:
h A h A
h A h
h A h A
h A h 
Panie, wierzę Ci, tak, wierzę Ci,
bo Twa Miłość wierna jest,
gdy wzywałem Cię, pomogłeś mi,
więc teraz też obroń mnie.
G A D D7
G A D
G A Fis h
e Fis 
68. Ubi caritas et amor Tam gdzie miłość jest i dobroć ->
muz. Kanon z Taize
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
C G a F A D
C G a d G C 
124. Venimus adorare eum ->
sł. G. Linsen, tekst polski: M.Mazurek & T.Stephan muz. G. Linsen
Hymn Światowych Dni Młodzieży w Kolonii 2005
Narodzenie Pańskie, Okres Zwykły
Dlaczego Mędrcy opuścili swoje pałace?
Czemu patrzyli w Gwiazdę i za nią szli?
Dlaczego Małemu Dziecku kłaniali się?
Gdy ich pytano ­ mówili, że:
C F d7 C/E
a7 F7+ d7 G4
F D7/F C/G a
d7 C/E F/G G4-3 
ref.
Ref. Venimus adorare eum, Emmanuel. Bóg jest z nami.
Venimus adorare eum, Emmanuel.

C d7 C B F G4-3
C d7 C B F 
Czemu Pasterze nocą opuścili swe trzody?
Czemu się wsłuchiwali w anielski śpiew?
Dlaczego Małemu Dziecku kłaniali się?
Gdy ich pytano ­ mówili, że:
 
Jesteśmy razem tutaj, aby oddać Mu pokłon.
Jako Jego dzieci posłani w ten świat.
Jesteśmy razem tutaj, by spotkać Jezusa
w Chlebie, Winie, w Tobie, we mnie; by mówić innym, że:
 
69. Veni Sancte Spiritus Przyjdź Duchu Święty ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
d a B (g) A d B g A

d g C F B d A d 
70. Wielbić Pana chcę ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr., Uwielbienie
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest
d G d B C F A
d G d B a d 
123. Wśród nocnej ciszy ->
sł. XVIII/XIX w. muz. XVIII/XIX w.
Narodzenie Pańskie
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
 
ref.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.

 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.
 
ref.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości:

 
Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.
 
ref.
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

 
I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
 
ref.
Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina.

 
25. Wstanę po mieście chodzić będę ->
sł. Pieśń nad pieśniami muz. Marcin Gajda - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
ref.
Wstanę po mieście chodzić będę
Wśród ulic i placów
Kochanka mej duszy szukać będę
Wśród ulic i placów

e a e
a7 e
e a e
a7 e 
Cicho! Ukochany mój! Oto On, Oto nadchodzi
Biegnie przez góry, skacze po pagórkach
Podobny do gazeli
a e
a
Powstań ma przyjaciółko
Piękna ma i pójdź
C
H7 
Oto stoi za mym murem, patrzy przez okno
Zagląda przez kraty
Miły mój odzywa się, On do mnie mówi
a
e
a e 
Minęła już zima, deszcz ustał
Na ziemi widać kwiaty
Winne krzewy już pachną, trzeba przyciąć winnicę
a
e
a e 
Gołąbko ma ukryta w szczelinach przepaści
W zagłębieniach skały
Słodki jest twój głos, jesteś pełna wdzięku
a
e
a e 
47. Wyśpiewać chcę dla mego Pana pieśń ->
ref.
Wyśpiewać chcę dla mego Pana pieśń,
wysławiać Go póki żyję.
Chcę sercem swym zaśpiewać przed Panem mym,
dla Ciebie ma pieśń, Boże mój.

D C9 G A
D h A4-3
D C9 G A
D h A4-3 
Oto jestem Panie mój,
by wolę pełnić Twą.
Chcę Ci oddać serce me,
Zbawco mój!
Fis h e
A D
Fis h e
C A4-3 
Błogosławię Imię Twe,
Ty odkupiłeś mnie.
Moje wargi chwalić chcą
dobroć Twą!
 
Tyś wyzwolić zechciał mnie,
ze śmierci i z grzechów mych
i przez zmartwychwstanie Twe
życie dać!
 
Tobie śpiewam, Panie, pieśń,
radością serca Tyś jest.
Tyś Wybawcą naszym jest,
Chwała Ci!
 
135. W ciemności idziemy ->
Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Okres Zwykły, Wielki Post
W ciemności idziemy, w ciemności,
do źrodła Twojego życia.
Tylko pragnienie jest światłem,
tlyko pragnienie jest światłem.
a F
a F E
a G C E
E F E 
134. Żyje w sercu moim Pan ->
Dziękczynienie, Uwielbienie
Okres Zwykły, Zmartwychwstanie Pańskie
Żyje w sercu moim Pan,
łaską swą mi życie dał.
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu śpiewa serce me.
D G D G
D G D G
fis h fis h
fis G A 
4. Zbliżam się w pokorze ->
sł. zwr. 3-6 ks. A. Parandowski (1953r.) muz. gregoriańska
Hymn św. Tomasza z Akwinu
Eucharystia
Komunia
Okres Zwykły
Zbliżam się w pokorze i niskości swej
wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
o, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
 
Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
kto się im poddaje, temu wiary brak,
ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się.
 
Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął Łotra, do Twych niebios bram.
 
Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
 
Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy życiem Swym darzący nas,
spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
 
Ty, co jak pelikan Krwią Swą karmisz lud,
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;
oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
 
Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
niech pragnienie serca kiedyś spełni się;
bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
 
86. Ześlij Panie ->
Ześlij, Panie, swojego Ducha nam,
błogi pokój w serca wlej,
ześlij, Panie, swojego Ducha nam,
uzdrów wszystko w nas, co jest złe.
G C D 
ref.
W Miłości Twej zanurzyć się na wieki chcę,
popłynąć w rzece łaski na Twej łodzi,
oddychać Drogą, Prawdą, Życiem, Tobą
i nie pragnąć więcej już niczego.

G a D
G a D
G a D
a C D 
24. Zjednoczeni w Duchu ->
sł. P. Schaltes muz. P. Schaltes
Epikletyczne, Eucharystia
Wejście, Rozesłanie
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
e
a e
a e
C e a
e a e / H7 
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
 
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.
 
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest,
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
I Duchowi też, który łączy nas.
 
5. Zmartwychwstały Pan ->
sł. Homilia paschalna Melitona z Sardes muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Eucharystia
Wejście, Uwielbienie, Rozesłanie
Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Zmartwychwstały Pan królestwo objął swe
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc
Zakwitł krzyż i karmi chroni mnie,
Jezus Pan rozdaje życie swe.

G D C
G D C
a D7
a D 
Milczący Baranek, Baranek zabity,
Wybawia dziś nas z niewoli tego świata
Hańbą okrył śmieć, nasza Pascha,
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.
e D e D
C D C D
e D e D
C D C D 
W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, przepięknej owieczki,
Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych.
 
Zstępuje z nieba w nasze cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
Naznacza nas duchem i własną krwią.
 
26. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś ->
sł. Marcin Gajda muz. Marcin Gajda
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Adoracja Krzyża, Dziękczynienie, Eucharystia
Wejście, Komunia
Zmartwychwstanie Pańskie
ref.
Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!

e C
G D
e C
G D
a e
G D
a e
G D 
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
e D G a H7 
Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
e D G a H7 
Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
e D G a H7 
71. Z Tobą ciemność ->
muz. Kanon z Taize
Adoracja Najśw. Sakr.
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie
A noc tak jak dzień zajaśnieje
h A D G Fis
Fis h A D e Fis